בית הספר התיכון הגימנסיה העברית הרצליה
ז׳בוטינסקי 106, תל אביב

31/3/2023

יום ו׳ – פתיחה

16:00 – 11:00

1/4/2023

יום ש׳

16:00 – 11:00

2-4/4/2023

ימים א׳ – ג׳

19:00 – 11:00

5/4/2023

יום ד – ערב פסח

סגור

6/4/2023

יום ה׳

19:00 – 11:00

7/4/2023

יום ו׳

16:00 – 11:00

8/4/2023

יום ש׳

16:00 – 11:00

9-10/4/2023

ימים א׳ – ב׳

19:00 – 11:00

11/4/2023

יום ג׳ – ערב חג שני

16:00 – 11:00

12/4/2023

יום ד׳ – חג שני

19:00 – 11:00

13/4/2023

יום ה׳ – נעילה

19:00 – 11:00